องค์ประกอบที่ทำให้เกิดธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต
เมื่อเราพูดถึงการใช้อินเตอร์เน็ตในการขายสินค้าหรือบริการนั้น ปัจจัยที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าจะคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ก็คือ ความเชื่อใจ หรือ trust ที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และ trust ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมี
ต่ออินเตอร์เน็ตจะสังเกตเห็นได้ว่า มันมีอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกที่เป็น ความไว้วางใจกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย อินเตอร์เน็ตจะไม่มีผลในจุดนี้ เพราะถึงยังไงทั้งผู้ซื้อและผู้ขายก็จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้น ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือไม่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการทำธุรกกรรมอยู่ดี
องค์ประกอบในมุมมองของผู้ซื้อในความไว้วางใจจุดนี้ ก็คือ ประการแรก ต้องมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับจะต้องตรงกับสินค้าที่สั่งซื้อจริง ๆ ประการที่สอง ต้องมั่นใจได้ว่า ถ้าสินค้ามีปัญหาสามารถจะเปลี่ยนหรือคืนได้ที่ไหนและกับใคร
ส่วนองค์ประกอบในมุมมองของผู้ขายในจุดนี้ ก็คือ ประการแรก ต้องมั่นใจได้ว่า จะได้รับเงินค่าสินค้าครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด และประการที่สอง ต้องมั่นใจได้ว่า ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินค่าสินค่า จะตามได้ที่ไหนและตามกับใคร

เรามาดูประเด็นที่สอง ที่ตัวอินเตอร์เน็ตมีผลโดยตรง เพราะจะเป็น trust หรือ ความเชื่อมั่นที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีต่ออินเตอร์เน็ต และในจุดนี้เองที่เป็นสาเหตุให้ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเท่าที่ควรเพราะคุณสมบัติของอินเตอร์เน็ตก็ไม่ได้ไปช่วยเสริมสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในประเด็นแรกเลย เราจะมาดูกันว่า มันเกิดผลอย่างนั้นได้อย่างไร

Comment

Comment:

Tweet

I agree with you! Because, trust and reputation always on the first place and lossing it's also very easy. I can tell for everybody whom I trust all my essay tasks. They are  essay-mania.com one of the best writing company which always write only high quality essay on any topic in any time.

#24 By karolinb on 2016-03-23 14:11

Writing assignment is not easy sometimes.If you have some difficulties with it,we http://www.essays-shark.net are always ready to help

#23 By Essays-shark.net on 2016-03-11 16:12

I am so glad to find your website! Such interesting information!

#22 By perfect writers (194.44.92.5) on 2015-11-06 15:59

Writing is rather an interetsing process. It leads us to the exciting adventures in the unknown world of writing. But sometimes it is really complicated if it goes about essay writing. Students often need help with it. In this case they can always address essaywritingstore.com big smile .

#21 By essay writing service (193.41.186.41|193.41.186.41) on 2015-08-31 17:11

Yeah. I enjoy the essay writing service here. A friend of mine announce me your site, ever since my first visit, I have been devoted. Don't crumble your life in questions and concerns, just order persuasive custom research paper. Keep the articles coming!

#20 By Jenny (193.41.184.70|193.41.184.70) on 2014-11-26 19:42

guys,if you have a problem with writing a unique essay - do not hesitate and visit this site http://best-essays-writers.org. I have checked thousand of times and recommend it to everybody.They saved my grades and my time...check it and you will not regret

#19 By Egle (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-11-11 18:09

Are you tired from tough academic assignments? Order custom Written Essays online and succeed in your endeavors!

#18 By Katrina (193.41.186.214|193.41.186.214) on 2014-08-07 18:55

Good post! By the way, all students can use efficient paper services in order to submit a unique academic work.

#17 By Admission Services (194.44.245.209|194.44.245.209) on 2014-07-01 16:14

Great news! The team of http://special-essays.com offers substantial assistance and useful tips from professional writers and editors to all students who have problems with their papers.

#16 By order custom essay (193.41.185.250|193.41.185.250) on 2014-05-27 15:37

Thanks for the article. I read the above post.

#15 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 06:33

Thanks for the article. I read the above post.

#13 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 06:33

Thanks for the article. I read the above post.

#14 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.9.159.152) on 2012-04-04 06:33

Thanks for the article. I read the above post.

#12 By wordprass theme ออกแบบlogo (58.11.6.11) on 2012-04-02 13:56

Thanks for the article. I read the above post.

#11 By Chicgraphic on 2012-03-30 22:44

Good academic future supposes to be on the top place in high school students' life time. Nevertheless, it's not very easy to complete thousands the research essay during the study time. Moreover, no one man is able to cope with such heavy work, however, a premium college term paper service can do this fast. Thus you should rely on the writing service.

#10 By paper services (31.184.238.21) on 2012-01-28 20:39

I'm generally glad, because I've got a possibility to ask someone: " write my term paper. This helped lots of times.

#9 By sample term papers (31.184.238.21) on 2012-01-06 02:40

Nothing can rival with essay papers completed by specialist. So, if you buy custom essays, you can have advantages only.

#3 By pay for essay (210.1.31.28) on 2011-09-28 02:53

I really know that you did an enigmatic work, composing your good theme referring to this post. Therefore, this kind of job students perform creating their thesis and thesis proposal investigating.

#2 By dissertation writing (210.1.31.28) on 2011-09-27 22:52

Our life seems to be really strange issue and sometime you will do one action at the same time, then you don’t have time to work on some else action. Sometimes, some people must opt for between job and humanities essay creating. In such case, we strictly recommend to see the great law essay writing service to order the <a href="http://www.manyessays.com">essay</a> from.

#1 By Mccarthy20Chris (210.1.31.28) on 2011-09-27 17:55